Jak wygląda badanie DNA drzew?

Jak wygląda badanie DNA drzew?

Właściciele szkółek leśnych, czy inwestorzy to jedni z wielu osób, które korzystają z usług dendrologicznych. Dokładna analiza DNA drzewa pozwala określić projekt inwestycji, czy zidentyfikować choroby drzewa, w dzisiejszym artykule podpowiadamy, jak przebiega badanie DNA drzewa i po co dokładnie się je wykonuje.

Czym jest analiza DNA drzew?

Analiza pnia pozwala określić produkcyjność lasu, czy też jego wydajność. Poprzez analizę DNA dendrolog jest w stanie oszacować przyrost drzew i krzewostanu, jaka jest prawidłowość wzrostu drzew, oraz jakie czynniki na to wpływają. Szczegółowe badanie DNA drzew wykonuje firma Taxus, która w sposób kompleksowy sprawdza stan i wytrzymałość drzew. Analiza pnia to metoda, która bazuje na określeniu liczby słojów przyrostu rocznego na różnych wysokościach pnia.

Po co wykonuje się badanie DNA drzew?

Badanie DNA drzew i opinię dendrologiczną zleca się, kiedy chcemy poznać dokładne dane dotyczące drzewa, jak gatunek, rodzaj, wysokość, średnica korony. Opinia dendrologiczna pozwala także określić otoczenie drzewa, ale nie tylko. Badanie DNA pozwala wykryć wady, patogeny i choroby danego drzewa, takie badania często przeprowadza się np. w szkółkach leśnych. Równie często z usług dendrologicznych korzysta się także przy różnego rodzaju inwestycjach, np. w celu ustalenia wartości obiektów zadrzewionych czy określenia klasy ryzyka. Z ekspertyzy dendrologicznej poza inwestorami, korzystają także:

  • administratorzy zieleni miejskiej,
  • ośrodki badawcze,
  • instytucje naukowe,
  • firmy ogrodnicze,
  • organizacje, które zajmują się ochroną przyrody,
  • organizacje, które zajmują się utrzymaniem zieleni.

Jak przeprowadza się badanie drzew?

Badanie DNA drzew przeprowadza się przy użyciu specjalistycznego sprzętu arborystycznego, jak np. soniczny tomograf dźwiękowy, czy zestaw TreeQinetic.

Doświadczony dendrolog na samym początku wykonuje bezinwazyjne tomogramy poprzeczne pnia, które pozwalają zlokalizować ubytki, pęknięcia i zgnilizny.

Przy tego typu analizie warto wykonać także badanie wytrzymałości oraz próby obciążeniowe, które pozwalają określić stabilność drzewa w gruncie, czy odporność na złamania.

Kto wykonuje badanie DNA drzewa?

Analizę specjalistyczną DNA drzewa mogą wykonywać osoby z odpowiednimi uprawnieniami, które przeszły odpowiednie szkolenia. Osoba wykonująca analizę drzewa powinna:

  • posiadać wiedzę o fizjologii, anatomii i morfologii drzew,
  • umieć posługiwać się sprzętem dendrologicznym,
  • umieć analizować wyniki badań DNA.

Badanie DNA drzewa może wykonać specjalista dendrolog, pracujący w firmie leśniczej, takie badania prowadzi także Instytut Badawczy Leśnictwa.

Warto wykonywać badania dendrologiczne drzew, analiza DNA pozwala wykryć nie tylko wady, czy patogeny w danym drzewie, ale także określić stan i wytrzymałość drewna, tego typu informacje mogą być szczególnie ważne przy organizacji terenów zielonych.

Skomentuj