Czym są herbicydy?

Czym są herbicydy? Sprawdź!

Herbicydy – czym są i jakie jest ich działanie?

Herbicydy to specjalne środki ochrony roślin przeznaczone do zwalczania chwastów w uprawach rolniczych. Powszechnie stosowane preparaty chwastobójcze chronią uprawy polowe przed niepożądanym zachwaszczeniem. Herbicydy można aplikować dolistnie jak i doglebowo, a ich regularne stosowanie pomaga w utrzymaniu wysokiej jakości oraz obfitości plonów. Sprawdźmy, co jeszcze warto o nich wiedzieć? 

Herbicydy jako pestycydy o działaniu chwastobójczym, są najpopularniejszym środkiem ochrony roślin w Polsce, regulującym zachwaszczenie różnych rodzajów upraw. Dlaczego zastosowanie herbicydów jest tak ważne? Rozrośnięte chwasty uniemożliwiają roślinom uprawnym pobieranie wartościowych składników odżywczych, co wpływa zarówno na jakość i jak i objętość zbiorów. Dlatego niezbędna jest ich skuteczna eliminacja.

Herbicydy na chwasty dwuliścienne i jednoliścienne

Ekologiczne herbicydy do ochrony roślin nie tylko pozwalają wyeliminować szkodliwe chwasty, ale też wzmacniają plonotwórczy potencjał pozostałych roślin. Śródki chwastobójcze dzielmy na:

  • herbicydy na chwasty jednoliścienne – zawierają substancje blokujące lub zakłócające rozwój niechcianych roślin jednoliściennych, które podczas kiełkowania wytwarzają jeden liścień. Stosowanie herbicydów na chwasty jednoliścienne, (doglebowo lub dolistnie), doprowadza do ich całkowitego wyeliminowania z danej uprawy. Ten rodzaj pestycydów zwalcza m.in. chwastnicę jednostronną, miotłę zbożową oraz perz właściwy.
  • herbicydy na chwasty dwuliścienne – dedykowane są chwastom, wyróżniającym się w początkowej fazie wzrostu dwoma liścieniami. Ich regularne stosowanie zaburza rozwój niepożądanych chwastów, blokując żywotność i prowadząc do ich całkowitego wyniszczenia. Środki chwastobójcze na chwasty dwuliścienne stosowane w formie dolistnej jak i doglebowej skutecznie zwalczają mak polny, komosę, przytulię czepną, gwiazdnicę pospolitą oraz chabra bławatka.

Środki chwastobójcze na zboża ozime

Zboża ozime należą do upraw szczególnie narażonych na nadmierne zachwaszczenie. Najwrażliwszym dla nich okresem jest początek jesiennej wegetacji a także wczesna wiosna, będące czasem krzewienia i wytwarzania źdźbeł. Z tego względu, jeśli warunki pogodowe są sprzyjające, zabiegi z zastosowaniem herbicydów zaleca się wykonywać jesienią i wiosną. Zabiegi wiosenne mają charakter uzupełniającym. Do zbóż podatnych na zachwaszczenie należy żyto, pszenżyto, rzepak, pszenica, jęczmień.

Środki chwastobójcze – zalety

Herbicydy stosowane w rolnictwie:
  • są skuteczne i precyzyjne – powszechnie stosowane herbicydy w oparciu o celowe działanie, skutecznie zwalczają szerokie spektrum chwastów. Zabiegi odchwaszczające prowadzone mechanicznie są precyzyjne i efektywne.
  • oszczędzają czas i nakład pracy – automatyzacja zabiegów oszczędza czas i wysiłek włożony w proces odchwaszczania, zapewniając efektywne zwiększenie objętości i poprawę jakości danej uprawy.
  • zwiększają plony i wyróżniają się wszechstronnym działaniem – dzięki dopasowaniu środka chwastobójczego do potrzeb zasiewów i typu chwastu, ich działanie jest wszechstronne, zwłaszcza w przypadku herbicydów selektywnych i nieselektywnych.
Czym są herbicydy selektywne i nieselektywne (herbicydy totalne)?

Jak nietrudno się domyślić, herbicydy selektywne dedykowane są określonym gatunkom chwastów lub roślin, co oznacza, że ich stosowanie nie wpływa na wegetację docelowej uprawy. Pestycydy selektywne w skuteczny sposób tępią zarówno chwasty jednoliścienne jak i dwuliścienne.

Herbicydy nieselektywne, nazywane też totalnymi, przez obecność glikofosfatu w składzie eliminują wszystkie rodzaje roślin, łącznie z uprawami. Ich globalne działanie wykorzystywane jest w celu wyczyszczenia danego terenu przed założeniem nowej plantacji. Używanie herbicydów nieselektywnych wymaga nie tylko szczególnej uwagi ale też przestrzegania norm bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Celem prowadzonych zabiegów chwastobójczych jest zapewnienie optymalnych warunków dla uprawianych roślin. Przemyślany dobór herbicydów pozwala efektywnie regulować obecność chwastów w uprawach, zapewniając satysfakcjonujący zbiór plonów i prowadzenie rentownego gospodarstwa.

Więcej na temat herbicydów znajdziesz na https://sklep.rudnikagro.pl/pl/c/Herbicydy/14

Skomentuj